دوست داشتن!!

خانومه
واسه همسرش فرستاده:
دوستت ندارم اندازه اقیانوس،
چون یه روز خشک میشه...
دوستت ندارم اندازه خورشید،
چون یه روز خاموش میشه...
دوستت ندارم اندازه باران،
چون زود قطع میشه...

دوستت دارم به اندازه روت،
که هیچ وقت کم نمیشه!!

/ 0 نظر / 64 بازدید