بگم بخندی؟!

آن که رقص و شادی را کفر محض می داند . گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم https://t.me/negaahamkon

شوهر برنامه نویس
ساعت ۱:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: طنز

 

شوهر: سلام، من Log in کردم. 

زن: لباسی رو که صبح بهت گفتم خریدی؟ 

شوهر: Bad command or File name 

زن: ولی من صبح بهت تاکید کرده بودم 

شوهر: Syntax Error, Abort, Retry, Cancel 

زن: خوب حقوقتو چیکار کردی؟ 

شوهر: File in Use, Read only, Try after some Time 

زن: پس حداقل کارت عابر بانکتو بده به من. 

شوهر: Sharing Violation, Access Denied 

زن: می دونی، ازدواج با تو واقعا یک تصمیم اشتباه بود. 

شوهر: Data Type Mismatch 

زن: تو یک موجود بدرد نخور هستی. 

شوهر: By Default 

زن: پس حداقل بیا بریم بیرون یه چیزی بخوریم. 

شوهر: Hard Disk Full 

زن: ببینم میتونی بگی نقش من تو زندگی تو چیه؟ 

شوهر: Unknown Virus Detected 

زن: خب مادرم چی؟ 

شوهر: Unrecoverable Error 

زن: و رابطه تو با رئیست؟ 

شوهر: The only User with Write Permission 

زن: تو اصلا منو بیشتر دوست داری یا کامپیوترتو؟ 

شوهر: Too Many Parameters 

زن: خوب پس منم میرم خونه بابام. 

شوهر: Program Performed Illegal Operation, It will be Closed 

زن: خوب گوشاتو بازکن، من دیگه بر نمیگردم! 

شوهر: Close all Programs and Logout for another User 

زن: می دونی، صحبت کردن باتو فایده نداره، من رفتم. 

شوهر: Its now Safe to Turn off your Computer