بگم بخندی؟!

آن که رقص و شادی را کفر محض می داند . گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم https://t.me/negaahamkon

مرا عمیق ببین!
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: عکس


کارتریج چاپگر تموم شده بود این پرینت آخری کمرنگ شده و خوب در نیومده است!!