بگم بخندی؟!

آن که رقص و شادی را کفر محض می داند . گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم https://t.me/negaahamkon

سخت ترین سؤال دنیا
ساعت ۱:٤۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: عکس

این بازیکنان را بشمارید ؛ 12 نفر هستند یا 13 نفر ؟فقط عجله نکنید