بگم بخندی؟!

آن که رقص و شادی را کفر محض می داند . گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم https://t.me/negaahamkon

کشف حجاب در تهران توی روز روشن!
ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: عکس

 

یکی تعریف میکرد:

چند روز پیش داشتم از یکی از شهرک های اطرف تهران عبور میکردم که با دیدن این صحنه جفت پا پریدم رو ترمز.

نه بابا ، این خانومه با شلوارک اون هم تو روز روشن وسط خیابون …….

واسه همین رفتم جلو که از نزدیک ببینمش  آب دهنم رو قورت دادم و آروم نزدیک شدم….

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.

 شانس ما رو ببین