بگم بخندی؟!

آن که رقص و شادی را کفر محض می داند . گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم https://t.me/negaahamkon

نقاشی انگشتانه!
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: عکس


به این فک کنید که این بشر انگشت شستشو چجوری اینجوری کرده گذاشته رو باقی انگشتاش.جون من امتحان کن ببین میشه؟!