بگم بخندی؟!

آن که رقص و شادی را کفر محض می داند . گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم https://t.me/negaahamkon

برنج روزی فقط یک قاشق !
ساعت ٤:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩٦  کلمات کلیدی: طنز
رفتم دکتر تغذیه گفت: برنج روزی فقط یک قاشق !
منم رفتم اینو خریدم