بگم بخندی؟!

آن که رقص و شادی را کفر محض می داند . گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم https://t.me/negaahamkon

پرش یک پلنگ به داخل یک حوضچه پر گل و لای برای شکار ماهی
ساعت ٢:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: عکس