بگم بخندی؟!

آن که رقص و شادی را کفر محض می داند . گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم https://t.me/negaahamkon

ابتکار عمل
ساعت ٢:٠۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: عکس