بگم بخندی؟!

آن که رقص و شادی را کفر محض می داند . گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم https://t.me/negaahamkon

نحوه عبور از خیابان !
ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: عکس

 

http://ap4.persianfun.info/img/92/4/gif-select-4.2/8.gif