بگم بخندی؟!

آن که رقص و شادی را کفر محض می داند . گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم https://t.me/negaahamkon

ترک
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: جوک

 

از من پرسید: سیگار را تــرک نـکردی؟؟؟ گفتـم نــه 

کبریت را ترک کرده ام


سیگار را با سیگار روشن میـکنم