بگم بخندی؟!

آن که رقص و شادی را کفر محض می داند . گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم https://t.me/negaahamkon

خداحافظی نمادین با درخت بزرگ 120 ساله در شهر ساکرامنتو آمریکا پیش از قطع آن
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: عکس


درخت 120 ساله