بگم بخندی؟!

آن که رقص و شادی را کفر محض می داند . گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم https://t.me/negaahamkon

یکی به این بگه جا بهتر از این نبود واسه خاستگاری
ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: عکس