بگم بخندی؟!

آن که رقص و شادی را کفر محض می داند . گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم https://t.me/negaahamkon

مامان جونم مگه من خیارم؟؟ که منو اینجا میشوری؟؟
ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: عکس